SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 10.342/10.705.

Ftse 100: 6.766/6.865.

Ftse Mib: 21.236/21.970.

S&P 500: 1.850/1.897.

Dow Jones: 16.357/16.631.

Nasdaq 100: 3.506/3.613.

Futuro Cac 40: 4.319/4.495.

Futuro Dax 30: 9.401/9.650.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.080/3.175.

Hang Seng Index: 21.680/22.466.

Nikkei: 13.885/14.457.

JM.R.