SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 10.358/11.000.

Ftse 100: 6.492/6.671.

Ftse Mib: 21.204/23.273.

S&P 500: 1.842/1.900.

Dow Jones: 16.191/16.588.

Nasdaq 100: 3.543/3.717.

Futuro Cac 40: 4.263/4.570.

Futuro Dax 30: 9.380/9.737.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.095/3.150.

Hang Seng Index: 22.000/22.986.

Nikkei: 14.227/15.312.

JM.R.