SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 10.323/10.665.

Ftse 100: 6.706/6.895.

Ftse Mib: 20.111/20.780.

S&P 500: 1.859/1.902.

Dow Jones: 16.357/16.735.

Nasdaq 100: 3.555/3.675.

Futuro Cac 40: 4.370/4.563.

Futuro Dax 30: 9.636/9.822.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.135/3.203.

Hang Seng Index: 22.100/22.792.

Nikkei: 13.885/14.650.

JM.R.