SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 11.010/11.188.

Ftse 100: 6.758/6.895.

Ftse Mib: 21.915/22.590.


S&P 500: 1.925/1.955.

Dow Jones: 16.700/16.970.

Nasdaq 100: 3.738/3.804.

Futuro Cac 40: 4.506/4.598.

Futuro Dax 30: 9.828/10.038.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.253/3.319.

Hang Seng Index: 22.950/23.398.

Nikkei: 14.867/15.206.

JM.R.