SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 10.558/11.000.

Ftse 100: 6.782/6.895.

Ftse Mib: 20.745/21.632.

S&P 500: 1.902/1.950.

Dow Jones: 16.341/16.735.

Nasdaq 100: 3.677/3.738.

Futuro Cac 40: 4.383/4.563.

Futuro Dax 30: 9.822/10.000.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.200/3.300.

Hang Seng Index: 22.886/23.224.

Nikkei: 14.337/14.808.

JM.R.