SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 9.984/10.336.

Ftse 100: 6.492/6.706.

Ftse Mib: 20.817/22.210.

S&P 500: 1.814/1.872.

Dow Jones: 16.015/16.456.

Nasdaq 100: 3.414/3.602.

Futuro Cac 40: 4.300/4.495.

Futuro Dax 30: 9.100/9.460.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.000/3.090.

Hang Seng Index: 22.596/23.224.

Nikkei: 13.885/14.606.

JM.R.