SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 9.984/10.336.

Ftse 100: 6.492/6.706.

Ftse Mib: 21.100/21.429.

S&P 500: 1.814/1.835.

Dow Jones: 16.015/16.170.

Nasdaq 100: 3.418/3.535.

Futuro Cac 40: 4.319/4.410.

Futuro Dax 30: 9.212/9.450.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.023/3.100.

Hang Seng Index: 22.596/23.224.

Nikkei: 13.572/14.300.

JM.R.