SUBYACENTE/SOPORTE/RESISTENCIA

Ibex 35: 10.530/10.705.

Ftse 100: 6.549/6.706.

Ftse Mib: 21.180/22.210.

S&P 500: 1.800/1.842.

Dow Jones: 16.170/16.456.

Nasdaq 100: 3.482/3.602.

Futuro Cac 40: 4.345/4.495.

Futuro Dax 30: 9.325/9.741.

Futuro Euro Stoxx 50: 3.000/3.090.

Hang Seng Index: 22.596/24.111.

Nikkei: 13.750/14.300.

JM.R.